Chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh


 

Khi công ty TNHH tại Bắc Ninh có giao dịch chuyển vốn từ thành viên này sang thành viên khác thì phải thực hiện thủ tục "Chuyển nhượng vốn góp".

Vốn góp có thể được chuyển nhượng giữa các thành viên trong công ty với nhau hoặc chuyển nhượng cho thành viên mới. Khi thực hiện thủ tục này, các công ty tại Bắc Ninh có rất nhiều các vấn đề còn vướng mắc như:

 • Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại BắcNinh gồm những giấy tờ gì?
 • Nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh ở đâu? Trong bao lâu thì có kết quả?
 • Sau khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên sẽ như thế nào? 
 • Và còn rất nhiều các vấn đề vướng mắc khác...

 

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

Tất cả những vấn đề vướng mắc trên sẽ được giải quyết dễ dàng nếu các công ty tại Bắc Ninh nhận được sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý của chúng tôi.

 

Văn phòng GD tại Click ->> Bắc Ninh hoặc Hà Nội 

Gửi email: luatsutaibacninh@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

I. Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

Thứ nhất: Chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong công ty tại Bắc Ninh

Thành viên trong công ty tại Bắc Ninh có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty nếu công ty không mua lại phần vốn góp đó, theo đó việc này được thực hiện như sau:

 • Thành viên phải thực hiện chào bán phần vốn đó đó cho thành viên khác của công ty với tỷ lệ tương ứng với vốn góp của thành viên đó trong công ty với cùng một điều kiện;
 • Chỉ được quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải là thành viên công ty nếu như thành viên của công ty không mua hay không mua hết trong vòng 30 ngày tính từ ngày chào bán.

 

Thứ hai: Mua lại phần vốn góp trong công tại Bắc Ninh

Theo quy định, nếu thành viên trong công ty tại Bắc  Ninh không đồng ý với quyết định của HĐTV trong một số trường hợp dưới đây thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình:

 • Tổ chức lại công ty
 • Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong Điều lệ công ty
 • Một số trường hợp khác trong Điều lệ công ty

Việc thành viên yêu cầu mua lại vốn góp phải được tiến hành bằng văn bản và được giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định mua lại phần vốn góp.

Nếu như công ty không đồng ý mua phần vốn góp của thành viên đó thì họ sẽ có quyền chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác trong công ty hoặc cho người khác mà không phải là thành viên của công ty.

 

Thứ ba: Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 TV để chuyển đổi loại hình công ty

Khi muốn chuyển đổi loại hình công ty, chủ sở hữu công ty TNHH 1TV có thể chuyển nhượng 1 phần/ toàn bộ phần vốn góp của mình có các thành viên khác. Khi thực hiện thủ tục này, đồng thời sẽ làm thay đổi loại hình công ty.

 

II. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

1. Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp tại Bắc  Ninh

Theo quy định, khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp tại Bắc Ninh cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

 1. Thông báo về việc thay đổi nội dung ĐKDN;

 2. Biên bản họp HĐTV về việc chuyển nhượng vốn góp;

 3. Quyết định họp HĐTV về việc chuyển nhượng vốn góp;

 4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn;

 5. Danh sách thành viên của công ty sau khi cập nhật lại;

 6. Giấy đề nghị đăng công bố điện tử;

 7. Văn bản ủy quyền/ Giấy giới thiệu (nếu đại diện pháp luật không đi nộp hồ sơ).

Trường hợp công ty TNHH 1 TV chuyển đổi loại hình do chuyển nhượng vốn góp thì Thay vì nộp Biên bản họp HĐTV + Quyết định họp HĐTV thì sẽ nộp Quyết định của chủ sở hữu và Điều lệ chuyển đổi.

 

2. Trình tự chuyển nhượng vốn góp tại Bắc Ninh

Bước 1:  Quyết định về việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Quảng Ninh phải được sự chấp thuận của HĐTV. Điều này được thể hiện ở việc Công ty tại tổ chức họp HĐTV, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên góp vốn. Kết quả của cuộc họp sẽ là Quyết định về việc đồng ý cho chuyển nhượng vốn góp trong công ty.

Trường hợp công ty TNHH 1 TV chuyển đổi loại hình do chuyển nhượng vốn góp phải có Quyết định của Chủ sở hữu công ty

 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Quảng Ninh

Việc soạn thảo hồ sơ là công việc phức tạp nhất trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh. Hồ sơ phải được được chuẩn bị với đầy đủ những giấy tờ đã nêu tại Mục 1. Ngoài ra phải chú ý đến việc đảm bảo tính chính xác về nội dung và hình thức.

Hồ sơ sau khi soạn xong được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

 

Bước 3: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và nhận kết quả chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

Hồ sơ hợp lệ sẽ được tiếp nhận và chuyển cho chuyên viên xử lý. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu cần sửa đổi hồ sơ hoặc phải bổ sung các giấy tờ khác, chuyên viên sẽ liên hệ trực tiếp với người đi nộp hồ sơ để hoàn thiện lại.

Khi hồ sơ đã được chấp thuận sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN mới (có cập nhật lại danh sách thành viên góp vốn)

Trường hợp từ chối việc chuyển nhượng vốn góp của công ty tại Bắc Ninh, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản trả lời để khách hàng được biết.

 

III. Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

 

Chuyển nhượng vốn góp là một thủ tục tương đối phức tạp. Có rất nhiều trường hợp phải đi lại nhiều lần nhưng công việc cũng không được giải quyết. Bởi vì một bộ hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ là một bộ hồ sơ phải đáp ứng được cả yêu cầu về nội dung và hình thức. Đặc biệt quan trọng trong hồ sơ này là việc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vì có liên quan tới tài sản thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng. Trên thực tế, có nhiều hợp đồng chuyển nhượng được soạn thảo sơ sài, không đúng quy định dẫn đến hợp đồng vô hiệu, gây ra nhiều rắc rối cho cả bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng và phía công ty.

Các công ty tại Bắc Ninh đang gặp vướng mắc trong các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty? Việc này sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nếu khách hàng nhận được sự tư vấn và hỗ trợ của Luật Hiếu Gia.

Với đội ngũ luật sư giỏi cùng đội ngũ nhân viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao, Luật Hiếu Gia tự tin sẽ gửi tới Quý công ty tại Bắc Ninh chất lượng dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất.

 

1. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp

Để được hỗ trợ chuyển nhượng vốn góp tại Bắc Ninh, khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 2. Tờ khai chuyển nhượng vốn góp (kê khai theo mẫu);

 

2. Nội dung dịch vụ chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh

Ngoài việc tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan tới nội dung chuyển nhượng vốn góp, chúng tôi sẽ hỗ trợ công ty tại Bắc Ninh làm những công việc sau:

Tư vấn toàn bộ mọi vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh;

Soạn thảo toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Đại diện đi nộp hồ sơ và làm việc với Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Quảng Ninh;

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và chủ động giải quyết công việc khi có tình huống phát sinh;

Đại diện đi lấy kết quả và bàn giao đúng thời hạn đã cam kết với khách hàng;

 

3. Kết quả khách hàng nhận được

Sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Quảng Ninh, chúng tôi sẽ bàn giao cho khách hàng những giấy tờ sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã được cập nhật lại);

 2. Toàn bộ hồ sơ nội bộ liên quan tới nội dung chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Quảng Ninh;

 3. Nội dung chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Quảng Ninh đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp;

Mọi vấn đề còn vướng mắc liên quan tới thủ tục Chuyển nhượng vốn góp trong công ty tại Bắc Ninh, vui lòng liên hệ Luật Hiếu Gia để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Trân Trọng!

 

Văn phòng GD tại Click ->> Bắc Ninh hoặc Hà Nội 

Gửi email: luatsutaibacninh@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUANLưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

HPG Lawfirm

HPG Lawfirm

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Đấu Mã, P Đại Phúc, TP Bắc Ninh

Hotline: 0963.127.200 -  0973.931.600

Email: luatsutaibacninh@gmail.com     

Website: luatsubacninh.com.vn

HPG Lawfirm

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0963.127.200

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0973.931.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Dịch vụ nổi bật